Проект „Учим се да учим“

ПРИКЛЮЧИ ПЕТИЯТ ЕТАП ПО ПРОЕКТ „УЧИМ СЕ ДА УЧИМ“
ПЕТОКЛАСНИЦИ РЕШАВАХА ЕКОПРОБЛЕМИ СРЕД КРАСОТАТА НА СТРАНДЖА

С екопрактикум приключи петият цикъл по проекта „Учим се да учим“, който СУ „Христо Ботев“, град Карнобат изпълнява по програма „Учим заедно 2023“ на Фондация „Заедно в час“. Сред зеленината на Странджа планина петокласниците и техните учители финализираха занятията за „Оценка и самооценка“.

Екипите от ученици имаха възможност да приложат усвоените умения в реална среда и да представят решения на реален екопроблем. Всички имаха възложени практически задачи, които изпълниха сред природата. Откриваха и снимаха растения и животни в естествена среда, като ги групираха  и съставяха списък със своите открития. При изпълнението на задачите учениците приложиха умения да контролират усилията си, да поддържат високо ниво на концентрация, да работят с различни източници на информация, да планират дейностите си и да разпределят ролите си в екипа, за да ги изпълнят. Цикълът завърши с представяне на проектните задачи и оценяването им. По време на двудневния екопрактикум учениците изработиха колажи от направените в естествена среда снимки. Всеки екип получи оценка от учителите и останалите екипи.

СУ „ХРИСТО БОТЕВ“ С УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНИЯ ФОРУМ „ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ И СОЦИАЛНО – ЕМОЦИОНАЛНО УЧЕНЕ“

В последните дни на май в Конгресен център – Бургас се проведе Национален образователен форум EduBurgas „Вдъхновители на образователни трансформации“. Това е инициатива на РУО – Бургас и Община Бургас и има за цел да създаде пространство за диалог между образователните експерти и заинтересованите страни за промотиране на иновации в българското училище и повишаване на качеството на образованието.

Второто издание на форума бе на тема „Изкуствен интелект и социално – емоционално учене“. В панелите участваха водещи експерти в областта на информационните технологии и психологията: университетски преподаватели, технологични експерти и педагози – практици.

И тази година СУ „Христо Ботев“ се представи активно и впечатляващо на форума. Директорът Иван Стоянов бе поканен за модератор на един от панелите, а екип от училището представи пред педагогическата общност иновативната педагогическа практика „Саморегулирано учене“  по проекта „Учим се да учим“ по Програма „Учим заедно“ на Фондация „Заедно в час“.  Екипът от СУ „Христо Ботев“, град Карнобат  сподели своя опит за формиране на умения за саморегулирано учене. Целта на проектните дейности e компенсиране на образователните дефицити на учениците и дефицитите по отношение на социално-емоционалните им умения чрез прилагането на методи за саморегулирано учене, ученето в сътрудничество, насърчаване на търсенето и предлагането на допълнителна помощ от учители и съученици и развиване на социално-емоционални умения. В работилницата „Саморегулирано учене“ на СУ „Христо Ботев“ – град Карнобат гостуващи учители на форума „влязоха“ в ролята на ученици и се включиха в изпълнението на задачите.

Събитието бе съпътствано от практически работилници, представяне на ученически проекти и технологично изложение на компании, предлагащи оборудване и образователен софтуер.

ПРИКЛЮЧИ ЧЕТВЪРТИЯТ ЕТАП ПО ПРОЕКТ „УЧИМ СЕ ДА УЧИМ“

„Търсене на помощ“ бе темата на четвъртия цикъл от проекта „Учим се да учим“ по Програма Учим заедно 2023 на Фондация „Заедно в час“. В него участват петокласници от СУ „Христо Ботев“, град Карнобат.   

В петте учебни зони –  по Български език и литература с ръководител Стефка Георгиева, по Математика с ръководител Ганка Радева,  по Английски език с ръководител Семра Куриева, по Природни науки с ръководител Мата Янкова и по  Хуманитарни науки с ръководител Ирина Скарлатова, учениците развиваха умения за намиране на решения на проблеми, работейки в екип. Търсеха съкровища, разпознаваха непознати произведения и автори, „отключваха“  ескейп стаи, събираха информация и намираха решения на проблеми, свързани с биоразнообразието в Странджа. За да достигнат до решенията на поставените задачи, петокласниците „потърсиха помощ“ от ресурсите в училищната библиотека, от своите съученици, родители, учители и от интернет.

Цикълът завърши с проектна задача за всеки екип. Петокласниците проучиха и представиха резерватите Витаново (Странджа, Малко Търново и с. Бръшлян), Силкосия (Странджа, с. Кости и с. Българи), Калиакра (Черноморско крайбрежие), Сребърна (край село Сребърна), Централен рилски резерват (Рила). Всеки екип получи оценка за работата си от останалите екипи и от ръководителите на учебните зони. Индивидуалните оценки за всеки ученик се формираха и от оценката на останалите членове на екипа за работата при изпълнение на проектната задача.

Развиването на социално-емоционалните умения на учениците чрез прилагането на методи за саморегулирано учене – учене в сътрудничество, план за учене, контрол на времето, търсене на помощ, оценяване и самооценяване е основна цел при изпълнението на проект „Учим се да учим“ по Програма Учим заедно 2023 на Фондация „Заедно в час“. Ежеседмичните занятия в учебните зони и рефлексиите с психолога помагат на учениците да определят своите силни черти и подкрепят развиването на техните личностни умения.

ЕКИП НА СУ „ХРИСТО БОТЕВ“ ПРЕДСТАВИ ИНОВАТИВНА ПЕДАГОГИЧЕСКА ПРАКТИКА ПРЕД УЧИТЕЛИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА

„Добрите практики на фокус 2024“ събра в София на 20 април българската образователна общност. Третото издание на образователния форум бе организирано от „Заедно в час“ и „Преподаваме.бг“ с партньорството на Visa, Ardes.bg, издателство Klett и Център за творчество обучение. Събитието цели да стимулира обмяната на опит, да провокира смислени дискусии и да представи нови възможности за справяне с предизвикателствата, които срещат училища, учители, ученици, родители и образователни експерти.

По време на форума повече от 500 учители от над 200 институции от България обсъждаха актуални теми, свързани с ефективното управление на училища, наставничеството, преподаване на социално-емоционални умения, изкуствен интелект, климатични промени, гражданско образование. Основен акцент бе споделянето на опит от различни образователни екипи, като за целта в програмата на Форума бяха включени над 30 работилници, в които учители от цялата страна участваха в различни педагогически практики, „влизайки в обувките на учениците“.

Покана да сподели своя опит получи екип на СУ „Христо Ботев“, град Карнобат. Директорът Иван Стоянов, заместник-директорите Ирина Скарлатова и Иван Иванов, Ганка Радева – главен учител и Мария Чанева поканиха колегите си от страната в Работилница „Цикли на учене“ . Там пред участниците бе представена иновативната педагогическа практика на СУ „Христо Ботев“, град Карнобат по проекта „Учим се да учим“ по Програма „Учим заедно“ на Фондация „Заедно в час“. В Работилницата се включиха над 50 участници от цялата страна, с които екипът сподели своя опит за формиране на умения за саморегулирано учене, социално-емоционални умения и функционална грамотност. Проведената практика предизвика интереса на участниците, които с удоволствие се включиха в дейностите, изпълнението на задачите и рефлексиите.

Като вълнуващо и обединяващо определиха събитието участниците във форума. Те са категорични, че чрез подобни инициативи добрите примери от българските класни стаи ще бъдат по-видими и вдъхновяващи за учителите и работещите в системата на българското образование.

ПРИКЛЮЧИ ТРЕТИЯТ ЕТАП ПО ПРОЕКТ „УЧИМ СЕ ДА УЧИМ“

„План за учене“  бе темата на третия цикъл по Дейност 2 на Проект „Учим се да учим“ на СУ „Христо Ботев“ – град Карнобат по програма „Учим заедно 2023“ на Фондация „Заедно в час“. Петокласниците, разпределени в различни екипи, преминаха през занятията в учебните зони по Български език и литература, Чужди езици, Математика, Природни и Хуманитарни науки. Във всяка зона те се учеха да прилагат алгоритми за учене. В края на цикъла учениците получиха проектна задача, свързана с историята на динозаврите. В подготвителния етап за представянето всеки екип, под ръководството на ментор, формулира целите, разпредели задачите на участниците и работи по тяхното изпълнение. Цикълът завърши с представяне на проектните задачи и оценяването им. При презентирането екипите представиха линия на времето, план конспект и мисловна карта и отговаряха на въпроси от другите отбори. Всеки екип получи оценка от жури и ученици. Оценките на всеки участник се формираха като средноаритметична от оценката на екипа, поставена от ръководителите, и от всеки участник в екипа. Развиването на уменията за саморегулирано учене продължи и в четвъртия цикъл на тема „Търсене на помощ“.


ПРИКЛЮЧИ ВТОРИЯТ ЕТАП ПО ПРОЕКТ „УЧИМ СЕ ДА УЧИМ“

През настоящата учебна година в СУ „Христо Ботев“ се реализира проект „Учим се да учим“ по Програма Учим заедно 2023 на Фондация „Заедно в час“. По проекта се реализират 4 дейности:

  1. Квалификация на учители за саморегулираното обучение като метод за компенсиране на социално-емоционалните умения на учениците и подобряване на академичните резултати;
  2. Създаване на учебни екипи за развиване на умения за саморегулирано и съвместно учене и взаимопомощ;
  3. Училище за успешни родители и учители;
  4. Информиране и публичност.

От стартирането на проекта 34 педагогически специалисти вече преминаха квалификация на тема „Умения и нагласи за саморегулирано учене“. Целта е всички учители от СУ „Христо Ботев“ да бъдат включени в обученията, които се провеждат от д-р Светла Петрова, представител на Института за изследвания в образованието.

В края на месец декември приключи и Втори цикъл по Дейност 2 – петокласниците, разпределени в различни екипи, целенасочено развиват умения за саморегулирано учене. Темата на втория цикъл беше „Защо учим това?“. Занятията в учебните зони по Български език и литература, Чужди езици, Природни и Хуманитарни науки бяха обединени от една глобална тема „Природни бедствия“. Учениците бяха разпределени в пет екипа, като във всяка зона, на ротационен принцип, придобиваха знания за природните бедствия. Целта бе да развиват познавателни умения, да достигнат до изводи, свързани с полезността на различната информация, да поддържат висока степен на мотивация, да формират поведение, ценности и нагласи за учене и за постигане на образователни цели. Учениците получиха екипни задачи за представяне на правилата за действие чрез етюди при земетресение и пожар. В подготвителния етап за представянето всеки екип, под ръководството на ментор, формулира целите, планира начина на изпълнение, като избра мястото на събитието, разпредели участниците и проучи правилата, съответстващи на конкретната ситуация. Цикълът завърши с представяне на проектните задачи и оценяването им. Вълнението, коректността и проявеното въображение при представянето надхвърлиха очакванията. При презентирането екипите имаха свобода да избират мястото, на което се намират по време на събитието, включването на декори и изиграването на конкретните правила, свързани с различните ситуации.

Развиването на уменията за саморегулирано учене за планиране, управление на времето, учене в сътрудничество, търсене на помощ, самонаблюдение и самооценка за постигане на по-високи резултати ще продължи и през третия цикъл на дейността, чиято тема е „План за учене“. Дейностите по Проект „Учим се да учим“ включват ежеседмични рефлексии на петокласниците с психолога на училището – Жулиета Трифонова, и месечни рефлексии с учители и родители.

В изпълнение на Дейност 4. Информиране и публичност към училищния уебсайт е създадена страница на проекта, в която се публикуват образователните ресурси, разработени при изпълнението на проектните дейности.


ПРИКЛЮЧИ ПЪРВИЯТ ЕТАП ПО ПРОЕКТ „УЧИМ СЕ ДА УЧИМ“

През тази учебна година СУ „Христо Ботев“, град Карнобат изпълнява проект „Учим се да учим“ по Програма Учим заедно 2023 на Фондация „Заедно в час“. В проекта са включени учениците от пети клас.

С много вълнение, усмивки и емоции те приключиха първия цикъл “Извличане на информация”. Учениците преминаха през пет ротационни зони за 5 седмици – Български език и литература с ръководител Стефка Георгиева, Математика с ръководител Ганка Радева, Чужди езици с ръководител Нора Мартинова, Природни науки с ръководител Мата Янкова и Хуманитарни науки с ръководител Ирина Скарлатова.

Учениците бяха разделени на пет екипа, като във всяка зона работиха с различен тип информационен източник. Целта бе да се научат да извличат точната информация от всеки източник. В края на цикъла получиха проектна задача, която изпълниха отново разделени на екипи. Тук целта бе не да използват готов, а да създадат собствен източник на информация – текст, видео/аудио, схема, макет/предмет и изображение – на тема “Пътят на питейната вода”.

Цикълът завърши с представяне на проектните задачи и оценяването им. Всеки ученик постави оценка за работата на своите съотборници. Обсъдени бяха всички действия на екипите и учениците изразиха много обективни и аргументирани оценки, като отчетоха както силните, така и слабите страни в тяхната работа.

Ръководителите на зоните, които бяха и координатори на петте екипа, наблюдаваха презентациите и също поставиха своите оценки.

Проектът „Учим се да учим“ по Програма Учим заедно 2023 на Фондация „Заедно в час“ за учебната 2023/2024 г. има за цел решаване на проблемите, причинени от пандемията и онлайн обучението на учениците от 5. клас, включително от семейства с нисък социален статус и мотивация за учене, както и билингви.

Постигане на плавен и добре структуриран преход между етапите на основното образование, снижаване на стреса и тревожността у четвъртокласниците, породени от преминаването им в пети клас.

Компенсиране на образователните дефицити на учениците и дефицитите по отношение на социално-емоционалните им умения чрез прилагането на методи за саморегулирано учене, ученето в сътрудничество, насърчаване на търсенето и предлагането на допълнителна помощ от учители и съученици и развиване на социално-емоционални умения.


СУ „Христо Ботев“ – град Карнобат спечели финансиране по Програма „Учим заедно“ на Фондация „Заедно в час“ с проект „Учим се да учим“ на стойност 30 000 лева. Целта на проекта е повишаване уменията за саморегулирано учене и развитие на социално-емоционални умения на учениците от 5. клас.

Проектът ще се реализира през учебната 2023/2024 г. и включва следните дейности:

Квалификация на учители за саморегулираното обучение като метод за компенсиране на социално-емоционалните умения на учениците и
подобряване на академичните резултати.

Създаване на учебни екипи за развиване на умения за саморегулирано и съвместно учене и взаимопомощ.

Училище за успешни родители и учители.

Информиране и публичност.

No Related Post